Ventiler

Under produktnavnet DELTA finnes det et bredt spekter av hygieniske ventiler. Produktgruppen inneholder spjeldventiler, enkelsete- og dobbelseteventiler såvel som regulerings- og tilbakeslagsventiler. Disse er installert i tusenvis av prosessanlegg over hele verden.

APV spesialventiler
Vi har gjennomført testing av DA3+ doble, lekkasjesikre seteventiler og kan meddele at ventilene nå er godkjent i henhold til kravene i 94/9/EC ATEX-direktivet. Ventilene er noe modifisert for å tilfredsstille ATEX-kravene, og ved bestilling eller forespørsel må det oppgis at ventilene skal være ATEX-godkjente. Ta kontakt for mer informasjon. APV spesialventiler.pdf

Les mer om ventiler på apv.com »

         Ventiler
     

SPX Flow Technology Norway, APV produkter:

Produkter Homogenisatorer, Pumper, Varmevekslere, Ventiler

SPX Flow Technology
Tel 22 08 07 00
ft.nordic.aftermarket@spxflow.com
Copyright © 201
5 SPX FLOW