Teknologier

APV har en ubestridt posisjon innen prosessinnovasjon på det globale markedet. Ved våre teknologisentre rundt i verden kan kundene - i full konfidensialitet - teste prosesser og utprøve nye produkter på spesialbyggede prosessanlegg før det eventuelt investeres i full skala eller gjøres modifiseringer på eget utstyr.

Les mer om teknologier på apv.com »

Utstyret som er tilgjengelig omfatter alle deler av prosessen, bl.a.:
 

SPX Flow Technology Norway, APV produkter:

Produkter Homogenisatorer, Pumper, Varmevekslere, Ventiler

SPX Flow Technology
Tel 22 08 07 00
ft.nordic.aftermarket@spxflow.com
Copyright © 201
5 SPX FLOW