APV produkter

Førsteklasses konstruksjon kombinert med streng kvalitetskontroll sikrer at SPX' anerkjente produkter under APV-varemerket tilfredsstiller høyeste internasjonale standard for hygiene. I et marked med stadig økende globalt press for å levere sikker mat av høy kvalitet, er SPX-produktene utviklet for enkelt renhold med bruk av minst mulig ressurser som f. eks. energi. APV-produktporteføljen inkluderer et bredt sortiment av pumper, ventiler, varmevekslere, miksere og homogenisatorer. De er alle spesielt utviklet for bruk til næringsmidler, meieri og bryggeri så vel som kjemisk industri, farmasøytisk virksomhet og industri for øvrig.Varmevekslere Homogenisatorer

Varmeveksler

Varmevekslere»

 

Homogenisatorer

Homogenisatorer»

Ventiler Pumper

Ventiler

Ventiler»

Pumper

Pumper»


SPX Flow Technology Norway, APV produkter:

Produkter Homogenisatorer, Pumper, Varmevekslere, Ventiler

SPX Flow Technology
Tel 22 08 07 00
ft.nordic.aftermarket@spxflow.com
Copyright © 201
5 SPX FLOW