FX - Prefabrikerte Modulsystemer

FX Systems™ – også kjent som Factory Xpress Systems, er prefabrikerte, komplette og uavhengige enheter med svært korte leveringstider for hurtig tilkobling i et produksjonsmiljø. FX Systems™ inkluderer en rekke prosessteknologier og applikasjoner med mange automatiseringsalternativer, og tilbyr en hurtig installasjon av små og middels store prosessløsninger med de samme kvalitetsfordelene som anlegg i stor skala.Teknikerne fra SPX Flow Technology har brukt sine erfaringer fra hele verden til å utforme standardiserte modulløsninger som kombinerer mindre størrelse med ferdig montering på felles ramme. Dette betyr at FX Systems™ kan plasseres på steder som er for små for annet prosessutstyr, slik at utnyttelsen av produksjonsområdene maksimeres.

FX Systems™ kan tilpasses ved å velge mellom ulike moduler og alternativer, avhengig av applikasjon. Ved å kunne tilby våre kunder standardiserte prosessmoduler reduseres leveringstiden til kun noen få uker. Samtidig kan bedriftens større anlegg spares for tidskrevende endringer.Hver modul inneholder et fullstendig sett av installasjonsanvisninger og kan monteres raskt, slik at installasjonskostnadene holdes på et minimum og tiden før produksjonsstart reduseres betydelig.

Cleaning in place, CIP»    Ventilbatteri»    Melkemottak»    Membranfiltrering»    Miksere»    Automasjon»

 
 
  
 
CIP Systemer
 
APV Cleaning in place systems

CIP Systems (Cleaning in place)

CIP-enheter for effektiv rengjøring av rørledningssystemer, tanker og prosessanlegg med valg av tankstørrelser, automasjonsgrad og antall linjer, avhengig av krav og behov.

Back to top
 
APV DELTA Ventilbatteri
 
APV Valve Manifold

APV DELTA Ventilbatteri

DELTA ventilbatteri og rammesystemer fra APV sparer brukerne for tid og penger og reduserer totaltiden. Batteriene og systemene er utviklet og bygget av APV og er fabrikktestet før levering. Ventilbatteriene kan forhåndskables for montering av styrepanel

Back to top
 
APV Melkemottak
 
APV Milk Reception Line

APV Melkemottak


Melkemottakslinjen inkluderer inntak for melk og andre flytende melkeprodukter for videre behandling i et melkebehandlingsanlegg. Den primære funksjonen er å eliminere luft, måle mengde, pumping og nedkjøling før lagring og videre behandling.

Back to top
 
Membranfiltrering
 
APV Membrane - GoldStream - White Water Recovery

APV GoldStream

APV GoldStream brukes for å separere og oppkonsentrere grensemelk til tørrstoffverdier lik standardmelk eller høyere ved hjelp av moderne RO membranteknologi. Anlegget består av komponenter godkjent for hygienisk design som sikrer trygg produksjon og inntjening.

Back to top

APV Membrane - SepStream

APV SepStream

APV SepStream separerer og oppkonsentrerer myse eller melkeråstoffer for å fremstille nye produkter eller ingredienser med høy foredlingsverdi. Prosessen gir i tillegg prosessvann av høy kvalitet.

Back to top
Miksere
Flex-Mix Instant

APV Flex-Mix Instant

Utformet for batchblanding, lineær blanding over én eller flere hydreringstanker, eller kontinuerlig blanding i lukkede systemer og pulvertransport med vakuum.

Back to top

APV Flex-Mix Processor

APV Flex-Mix Processor

Sanitær batchprosess med behandling og nedkjøling i en tidsramme som ligner en kontinuerlig prosess. Spesielt innblandingsdesign for forsiktig behandling og beskyttelse av produktets kvalitet. Alternativ blandeenhet med høy skjærekraft for emulgering. Flere ulike prosesstrinnkombinasjoner.

Back to top

APV Flex-Mix Liquiverter

APV Flex-Mix Liquiverter

Manuell enhet som er beregnet for batchblanding, lineær blanding over én eller flere hydreringstanker, eller kontinuerlig blanding, med mulighet for integrasjon i helautomatisert produksjon. Tilgjengelig som en standard enhet eller med et blandealternativ med høy skjærekraft.

Back to top

APV Flex-Mix Batch Mixer

APV TPM Batch Mixer

Batchblander basert på sirkulasjon via en buffertank.Pulver tilsettes blanderen via en butterfly-ventil. Ventilen kontrollerer pulverflyten og forhindrer at det kommer luft inn i blanderen.

Back to top

APV TPX In-Line Mixer

APV TPX In-Line Mixer

Blanderen består av et antall blandeskrueelementer som er montert i et rustfritt stålrør.

Back to top

APV Flex-Mix DarMix+ In-Line Mixer

APV DarMix+ In-Line Mixer

In-line-blander for blanding av smør og smør/fettblandinger.Kompakt og svært effektiv in line-blander. Blanderaten (o/min) styres med en frekvensomformer.

Back to top
Automasjon
   

Automasjon

SPX Flow Technology tilbyr oppdaterte automasjonsløsninger og tjenester tilpasset kundenes behov og i fullt samsvar med nasjonale og internasjonale standarder. Vår dybdekunnskap på prosessene samt design- og programmeringskompetanse sikrer at anleggene leverer optimal ytelse.

Back to top
 

SPX Flow Technology Norway, APV produkter:

Produkter Homogenisatorer, Pumper, Varmevekslere, Ventiler

SPX Flow Technology
Tel 22 08 07 00
ft.nordic.aftermarket@spxflow.com
Copyright © 201
5 SPX FLOW