Homogenisatorer

APV homogenisatorer fører videre en tradisjon for perfeksjon i APV-merkene Rannie og Gaulin.  APV homogenisatorer benyttes til emulgering av væsker, nedbryting og finfordeling av partikler samt som høutrykkspumper for ulike applikasjoner. De benyttes også i økende grad til deling celler innen bioteknologi samt fordeling av lavfett og fetterstatninger i næringsmiddelindustrien.

Les mer om homogenisatorer på apv.com »

 
 
         
     

SPX Flow Technology Norway, APV produkter:

Produkter Homogenisatorer, Pumper, Varmevekslere, Ventiler

SPX Flow Technology
Tel 22 08 07 00
ft.nordic.aftermarket@spxflow.com
Copyright © 201
5 SPX FLOW