Bruksområder

SPX betjener mange ulike industrier over hele verden. Våre prosessanlegg strekker seg over et stort område av applikasjoner og produkter. De er utviklet med henblikk på størst mulig fleksibilitet for å møte markedets behov for innovasjon og stadig kortere livssyklus på produktene.

Les mer om bruksområder »

 

 
 

SPX Flow Technology Norway, APV produkter:

Produkter Homogenisatorer, Pumper, Varmevekslere, Ventiler

SPX Flow Technology
Tel 22 08 07 00
ft.nordic.aftermarket@spxflow.com
Copyright © 201
5 SPX FLOW