Reservedeler og Service

RESERVEDELER
SPX Flow Technology har fabrikker i alle verdensdeler, men de fleste delene i vårt marked kommer fra Europa. Kombinasjonen av førsteklasses design, inngående kunnskap om prosesser og applikasjoner samt automasjonskompetanse gjør oss i stand til å serve kundene med originaldeler som sikrer et optimalt resultat.

For bestilling av reservedeler, ta kontakt på telefon 22 08 07 00 eller send en e-post til FT.Nordic.Aftermarket@spxflow.com.

SERVICEKONTRAKTER
Våre kunder er avhengige av å unngå kostbar stopp i produksjonen. Vi fokuserer derfor på forutsigbarhet og forbyggende vedlikehold, og jobber kontinuerlig for å yte den best mulige service, basert på kundens behov og budsjett. Vi tilbyr servicekontrakter som sikrer at alt prosessutstyr blir gjennomgått og overhalt på regulær basis, dette forbygger uventet stans i prosesser og gir trygghet for at produksjonen kan gå som planlagt.

LØPENDE FORBEDRINGER
Vi kan også bistå med programmer for løpende forbedring og optimalisering av prosesser og utstyr for å sikre den best mulige produktivitet og lønnsomhet. Dette omfatter gjennomgang av hele prosesser, overhaling av eksisterende utstyr, produkttesting, oppgradering og opplæring av personell.

 

 
 
         

SPX Flow Technology Norway, APV produkter:

Produkter Homogenisatorer, Pumper, Varmevekslere, Ventiler

SPX Flow Technology
Tel 22 08 07 00
ft.nordic.aftermarket@spxflow.com
Copyright © 201
5 SPX FLOW